Search

Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

  /  Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

DUYGU BATUM LEY ATELIER Ev Tekstil Perakende Hizmetleri (“LEY ATELIER”) olarak kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi konusuna ilişkin kişisel verilerinizin sistemimize dahiliyeti ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 ‘da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. LEY ATELIER de, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve LEY ATELIER’in tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz ve Veri İşleme Amacımız Nedir?

Site üyelik işlemlerinin tamamlanması, alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişinizin size ulaştırılabilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin (değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin e-faturanın tarafınıza gönderilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,

Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)

Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

Alışverişinizin akabinde siparişinizin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla ad soyad, cep telefonu ve adres bilgilerinizi işliyoruz.

Yukarıda söz etmiş olduğumuz kişisel verileriniz alışveriş deneyiminize ek olarak, bize iletmiş olabileceğiniz sorularınıza cevap vermek ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ile ilgili sizlerle iletişim halinde olmak, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında tarafımıza ait sözleşme koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili sizlere gerekli güncellemeleri iletmek amacıyla da işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak sistemimize işlenmektedir.

Veri Sorumlusu olarak LEY ATELIER tarafından kişisel verileriniz, hassasiyetimizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve  sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek için sağlamış olduğunuz veriler kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi, www.leyatelier.com websitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, websitesi Üyesi olmanız halinde, çerez politikasında detaylı olarak açıklandığı üzere Site veya Mobil Uygulama’da çalışan çerez ve benzeri diğer teknolojilerle, websitesi üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, mail order formlarınızın kaydedilmesi, iade süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Websitesi üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; ve mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

Lojistik hizmetleri, operasyonel hizmetler, ödeme hizmetleri amaçlarıyla şirketimizin yurtiçindeki iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar,

ile paylaşabiliriz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu LEY ATELIER’dir. Kişisel veri sahibi olarak her kullanıcı, [email protected]’a e-posta adresine mail atarak; kanunun kendisine (ilgili kişi olan) tanıdığı hakları kullanmak, yayın ve gizlilik politikamızla alakalı bilgi almak için bizle bağlantıya geçebilir.

Kullanıcı kendisiyle ilgili:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,
  • Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.
Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu DUYGU BATUM LEY ATELIER Ev Tekstil Perakende Hizmetleri dir.

Kanun uyarınca;

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alarak bu amaca yönelik politikalar uygulamakta ve tüm kişisel veriler internet üzerinden SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmaktadır. Var olan bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.

Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda LEY ATELIER Ev Tekstil Perakende Hizmetleri’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi ayrıca web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de LEY ATELIER Ev Tekstil Perakende Hizmetleri’nin söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik de herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır.

 Kişisel Verilerininiz İşlenme Süresi

LEY ATELIER olarak, işlenilen kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmekteyiz. Bu amaçla kişisel veriler ilgili mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak, işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edilmektedir LEY ATELIER, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

LEY ATELIER, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, websitemizde yayınlandığı tarihte veya siz sayın kullanıcımıza herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.

Yetkili Mahkeme

Bu koşullar T.C yasalarınca belirlenen hükümlere tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Websitemizde Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

www.leyatelier.com websitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

DUYGU BATUM LEY ATELIER Ev Tekstil Perakende Hizmetleri

Caddebostan Mahallesi Camfıstıgı Sokak No:10 Kadıköy/İstanbul

www.leyatelier.com [email protected]

You don't have permission to register